Últims projectes

Reconoixements

A URCOTEX disposem d’un ampli equip de professionals format per Enginyer de Camins, Canals i Ports, Enginyer Industrial, Enginyer Químic, Arquitectes Superiors, Arquitectes Tècnics, Enginyer Tècnic de Minas, Enginyer Tècnic de Telecomunicacions, Licenciat en Dret, administratius i personal d’obra amb formació continua i amb una gran capacitació.

Aquest equip humà conjuntament amb un ampli parc de maquinària pròpia fa possible portar a bon terme I amb exit les obres que ens són encarregades.

Premi FAD d´Arquitectura 1987

Premi REHABITEC 1996

Premi BONAPLATA de Restauració d´Arquitectura Industrial 1998

Premi de la 1ª Bienal d’Arquitectura de les Comarques Centrals

Premi de la 2ª Bienal d’Arquitectura de les Comarques Centrals

Premi de la 3ª Bienal d’Arquitectura de les Comarques Centrals