Direcció tècnica

Mercedes Satrústegui, Laura Lopez Bachiller, José Dominguez

Lloc

C/ Comunidad Canaria, 8 28660 Boadilla del Monte (Madrid)

Reconoixements