Direcció tècnica

Arquitectes: Jordi Sabater Famadas, Joan Jobet Brossa.

Lloc

C/Anselm Clavé, núm. 44-48. Badalona (Barcelona).

Reconoixements