Direcció tècnica

Enric Solsona Piña, Xavier Guitart Tarrés

Lloc

Dirección técnica: Enric Solsona Piña, Xavier Guitart Tarrés

Reconoixements

Dirección técnica: Enric Solsona Piña, Xavier Guitart Tarrés