Direcció tècnica

Lloc

Reconoixements

Els treballs executats en Manuel Marañón, 8 es resumirien en la reforma interior d’un edifici d’oficines per a transformar-lo en el col·legi HASTING SCHOOL.

Per a això, es van substituir tots els falsos sostres i revestiments de banys, es van modificar integralment les instal·lacions elèctriques i il·luminació, de lampisteria, seguretat i intrusió, telecomunicacions i ventilació, i es van modificar les de sanejament, climatització i protecció contra incendis. Es va executar la tabiquería completa, tant fixa com mòbil. Es va pavimentar amb PVC sobre el sòl tècnic original, previ anivellat i substitució de peces en aquest. Es van executar els banys nous, les mampares de vidre, portes d’alumini noves, fusteria de fusta nova, folrat de pilars, execució de serralleria interior i exterior, i adaptació de l’espai exterior a les directrius de la Propietat.

Tot això en un edifici de 3.500m2 i en 6 mesos d’obra, amb una planificació ajustada i amb compliment de terminis.