Direcció tècnica

Lluís M. Bullich, Salvador Urbaneja.

Lloc

Premià de Dalt

 

Reconoixements

Promotor: Establecimientos Culturales y Recreativos Premiá, S.A.

Data de finalització: Diciembre de 2014