Direcció tècnica

Raúl Cabeza Herrero

Lloc

Barcelona.

 

Reconoixements

Promotor: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A.

Data de finalització: Diciembre 2016