Direcció tècnica

Yolanda Granel Giménez

 

Lloc

Barcelona

 

Reconoixements

Promotor: Exclusivas de reparto y servicios, S. L.

Data de finalització: Septiembre de 2009