Edificació

CILSA – CONSTRUCCIÓ DE NAU LOGÍSTICA EN LA PARCEL·LA BZ-1 DE LA ZAL PORT-CIUTAT

COL·LEGI HIGHLANDS SCHOOL CONSTRUCCIÓ 2 FASE: 3 EDIFICIS I URBANITZACIÓ PARCEL·LA EQ-1 BOADILLA DEL MONTE 28660 MADRID

PROJECTE EXECUTIU DE BLOC ENTRE MITGERES. 24 HABITATGES, 2 LOCALS I APARCAMENT

AMPLIACIÓ D’EDIFICI ESCOLAR “HIGHLANDS SCHOOL BARCELONA” (FASE 3)

CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE SOCORS PRINCIPAL DE PERPINYÀ SUD.

CONSTRUCCIÓ DE NAU DE FRED A LA ZONA D’ACTIVITATS LOGÍSTIQUES DEL PORT DE BARCELONA.